FAQ och Trivselregler


Vad krävs för att köra bastuvagnen?

 • Vanligt körkort! Släpet går som efterfordon och får högst köras i 30km/h. 

 • Bastuvagnen väger cirka 2500kg, säkerställ därför att ert dragfordon klarar av den dragvikten. 

Hur skall vagnen ställas upp?

 • Vagnen skall stå på plan och fast mark. Förankra med säkerhetsstolparna.

 • Vagnen skall stå på säkert avstånd från byggnader, rekommenderat 10 meter.

 • Hyrestagaren ansvarar för att vagnen får parkeras på platsen där den skall stå. Ekipaget räknas och parkeras som vanligt fordon/släp - läs mer om hur Malmö stad respektive Vellinge kommun ser på parkering med släp här. 

Finns det några trivselregler att tänka på?

 • Innan man kliver in i bastun skall man tvaga sig.

 • Gå ej in med ytterskor in i bastun och lämna smutsiga kläder utanför bastun. Omklädningsrum för avhängning finns innan bastudelen.

 • Sitt på en handduk eller liknande för hygienens skull.

 • På kaminen får inget annat än vatten slängas (inget saltvatten, sjövatten eller kletiga drycker).

Vad skall jag tänka på säkerhetsmässigt?

 • Kaminen och röret blir hett. Brännskador kan uppkomma vid direktkontakt, var därför försiktig! Håll extra uppsyn på barn!

 • Konsumera alkohol med måtta. Bastun är het och eldandet behöver ske med sunt förnuft!

 • Ha tillgång till vatten i och utanför bastun i händelse av öppen eld.