FAQ och Trivselregler


Vad krävs för att köra bastuvagnen?

 • BE körkort (körkort för att köra tungt släp) krävs då bastuvagnen väger 2 500 kg.

 • Släpet är ett bromsat släp med högsta tillåtna hastighet 80 km/h.

Hur skall vagnen ställas upp?

 • Vagnen skall stå på plan och fast mark. Förankra med säkerhetsstolparna.

 • Vagnen skall stå på säkert avstånd från byggnader, 10 meter.

 • Hyrestagaren ansvarar för att vagnen får ställas upp och brukas på platsen där den skall stå.

Finns det några trrivselregler att tänka på?

 • Innan man kliver in i bastun skall man tvaga sig.

 • Gå ej in med ytterskor in i bastun och lämna smutsiga kläder utanför bastun. Omklädningsrum för avhängning finns innan bastudelen.

 • Sitt på en handduk eller liknande för hygienens skull.

 • På kaminen får inget annat än vatten slängas (inget saltvatten, sjövatten eller kletiga drycker).

 • Duschning skall ske utanför vagnen.

Vad skall jag tänka på säkerhetsmässigt?

 • Kaminen och röret blir hett. Brännskador kan uppkomma vid direktkontakt, var därför försiktig! Håll extra uppsyn på barn!

 • Konsumera alkohol i måtta. Bastun är het och eldandet behöver ske med sunt förnuft.

 • Ha tillgång till vatten i och utanför bastun i händelse av öppen eld.